Nasz Zespół

Jestem mieszkanką Suchego Lasu od 1988 roku – tu poszłam do szkoły, do której teraz chodzi moja córka Zuza. Od zawsze związana z działaniem w szkole – kiedyś w samorządzie szkolnym, teraz w Radzie Rodziców.
Zafascynowana przyrodą dlatego tak często zwracam uwagę jak ważna jest świadomość o zmianach klimatu i bezmyślnej wycince drzew.
Angażuję się w życie gminy i moim marzeniem jest żeby inni Mieszkańcy wiedzieli jakie mają narzędzia żeby mieć wpływ na swoje otoczenie i używali ich.
Zawodowo związana z zarządzaniem jakością, z dokształcenia z ekologią, administracją samorządową i jawnością.
Codziennie przede wszystkim jestem mamą i zostałam adoptowana przez trzy koty i psa 😉 Lubię spacery i ciszę. Jestem Lokalna i jest mi z tym dobrze.

Jestem absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Wydział Ekonomii, kierunek: Finanse i Bankowość. Początkowo związany byłem z sektorem bankowym (praca w PKO BP S.A. w wydziale małych i średnich przedsiębiorstw). Od 2004r. nabyłem doświadczenie związane z konsultingiem w obszarze funduszy UE, doradztwa strategicznego dla samorządów i firm. W latach 2004-2008 pracowałem jako Menedżer w firmie Doradztwo Gospodarczego DGA S.A. Kierowałem zespołem konsultantów oraz prowadziłem liczne szkolenia dotyczące tematyki funduszy unijnych.

W 2005 roku zostałem audytorem wewnętrznym. Od 08.2008 jestem wspólnikiem i wiceprezesem firmy Lider Projekt sp. z o.o. W tym czasie nabyłem duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz firmami w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację projektów oraz doradztwa strategicznego. Brałem udział w pracach (studia wykonalności, strategie rozwoju, programy rewitalizacji, kontrole projektów) ponad 150 projektów.

Prywatnie jestem mężem i tatą córki. Od 2012r. mieszkam w gminie Suchy Las. Uwielbiam rower w każdej postaci😊 Poza tym książki i filmy kryminalne oraz wszystko co związane z tematyką II wojny światowej.

2 albo 3 lata do czterdziestki. Jakiś czas temu przestałem liczyć. Z urodzenia warszawiak, z wyboru sucholesianin. Na Borówkowej mieszkam od 2009 roku i planuję to kontynuować jeszcze kilka dekad. Planuję również dobrze wychować moich wspaniałych synów i nie pozabijać się z ukochaną Małżonką. Na razie jedno i drugie udaje się nadzwyczaj dobrze.
Zawodowo menadżer-prawnik w samorządzie. Mam uprawnienia radcy prawnego, ale obecnie współzarządzam zakładem gospodarki komunalnej w jednej z gmin Aglomeracji Poznańskiej.
Lubię (delikatnie powiedziane!) prozę Sapkowskiego, weekendowe wypady do Warszawy, a od jakiegoś czasu również kilkudniowe wyjazdy w rejon Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie zanudzam synów ciekawostkami historycznymi. Zapewne nic jeszcze z tego nie rozumieją, ale wyprawy na Chojnik nie odmawiają!
Lubię też działać. Tak LOKALNIE. Wiem, że jakość życia mojej rodziny i znajomych, to nie tylko dom czy ogród, ale również to, co „za płotem”. Chodnik bez dziur, sprawne oświetlenie, czysty przystanek, właściwa częstotliwość odbioru śmieci, zadbana szkoła i przedszkole… i wiele innych naszych, LOKALNYCH spraw. Chcę, by było nam tu fajnie i dobrze, więc jestem…LOKALNY!

Adwokat. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw gospodarczych, cywilnych i karnych. Reprezentuje klientów przed sądami, organami ścigania i organami administracyjnymi, a także prowadzi stałą obsługę podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje).

Z wyróżnieniem ukończył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, jak również studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Udziela się społecznie w ramach stowarzyszenia „Lokalni w gminie Suchy Las”. Jest współautorem pierwszej uchwały Rady Gminy Suchy Las przyjętej z inicjatywy obywatelskiej, a dotyczącej konsultacji
społecznych.

Czas wolny poświęca na życie rodzinne, sport i czytanie książek.

W stowarzyszeniu „Lokalni w gminie Suchy Las” pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Wiek 40+ z wykształcenia inżynier automatyk, pracuję w utrzymaniu ruchu i automatyce przemysłowej. Zainteresowania to dobra książka, historia II Wojny Światowej, lotnictwo, dobre filmy. Lubię czas spędzony z rodziną i spacery z psem. W Suchym Lesie mieszkamy od 2014 roku, chcieliśmy znaleźć ładne, spokojne miejsce na Ziemi. W miarę możliwości reaguję na problemy w otoczeniu i staram się pomóc. Dlatego jestem Lokalny.

Fotograf. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej. Specjalizuje się w fotografii portretowej i mody. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła m.in. w realizacji filmów dokumentalnych (fotosista), albumów fotograficznych, a także teledysków Michała Szpaka i Stanisława Sojki. Współautorka wystawy fotograficznej „Znani…?” organizowanej w Suchym Lesie w ramach obchodów 25-lecia samorządności w Polsce. W wolnym czasie trenuje jogę i taniec , a także kontempluje przyrodę. W Suchym Lesie mieszka ponad 20 lat.

W stowarzyszeniu Lokalni w gminie Suchy Las pełni funkcję członka zarządu.

Lat 40 i trochę, związany zawodowo z informatyką (pracownik samorządowy) a hobbystycznie od ponad 20 lat z fotografią i filmowaniem (własna działalność gospodarcza). Od 2004 roku mieszkam w naszej gminie gdzie jest mi dobrze i nie planuję stąd wyprowadzać się. Uwielbiam w wolnych chwilach wypady motocyklowe, lato nad morzem, swoją córkę, koty, słodkości i kuchnię włoską. Zdecydowanie wolę robić niż mówić. Ciekawy film z niecodziennym scenariuszem i muzyka w gatunkach od pop do rock – zawsze w cenie. Wieczorami trudno mi zasnąć bez książki, zawsze pod ręką jest nieoczywisty kryminał z intrygującą fabułą albo przerażający thrillery. No i … jestem lokalny!

Piotr Tatarkiewicz, ur. 1986, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, kierunek prawo; odbył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UAM; autor artykułów naukowych z zakresu prawa energetycznego; uczestnik stypendium naukowego na Uniwersytecie w Poczdamie na tamtejszym Wydziale Prawa; odbył staże i pracował w kancelariach prawnych w Poznaniu.

Grzegorz Niewiadomski – mieszkaniec gminy od 2006 roku (tu płacę podatki 😎), szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, które kończyły sucholeskie podstawówki i gimnazjum. Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zapalony ogrodnik i miłośnik dzikiej przyrody (oraz czekolady 😋). Zawodowo związany z zarządzaniem produkcją, społecznie 8 lat w zarządzie osiedla Grzybowego a obecnie pomiędzy rodziną a pracą zawodową wygospodarowany ciężko czas poświęca z Lokalnymi na ulepszanie obywatelskiej samorządności w naszej gminie.

Stowarzyszenie Lokalni w Gminie Suchy Las

Stowarzyszenie LOKALNI W GMINIE SUCHY LAS jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności obejmujących ochronę środowiska przyrodniczego, rozwój życia kulturalnego, a także poprawę jakości życia mieszkańców Suchego Lasu.

Stowarzyszenie skupia głównie mieszkańców Suchego Lasu lub osoby związane w inny sposób z gminą Suchy Las, a jednocześnie pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do niego.

Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności obejmujących ochronę środowiska przyrodniczego, rozwój życia kulturalnego, a także poprawę jakości życia mieszkańców Suchego Lasu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Stowarzyszenie realizuję cel główny po przez następujące cele cząstkowe:

 1. realizacja i promocja działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy Suchy Las oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Suchy Las, ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życiu,
 2. szczególnie promowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju,
 3. upowszechnianie wiedzy przyrodniczej, o ochronie środowiska przyrodniczego i zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza wśród młodzieży,
 4. popularyzowanie oraz umacnianie w świadomości społecznej form aktywnego stylu życia,
 5. informowanie o problemach związanych z ochroną środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania,
 6. działanie na rzecz integracji mieszkańców gminy Suchy Las i sucholeskiej wspólnoty samorządowej oraz ochrona interesów tej wspólnoty,
 7. ochrona interesów mieszkańców gminy Suchy Las, w poprzez tym udział w sporach pomiędzy mieszkańcami, a organami administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. organizacja i wspieranie działań skierowanych na pozyskiwanie opinii publicznej w ważnych sprawach lokalnych,
 9. udzielanie mieszkańcom gminy Suchy Las oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność non-profit na terenie gminy Suchy Las oraz członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-prawnych,
 10. organizowanie, promowanie i popieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju i samorządności lokalnej,
 11. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem samorządności lokalnej w gminie Suchy Las,
 12. upowszechnianie najnowszych technik i technologii przyczyniających się do ochrony środowiska przyrodniczego, życia oraz zdrowia ludzkiego,
 13. prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 14. dokształcanie i doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia,
 15. promocja i organizacja wolontariatu,
 16. przyczynianie się do aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym oraz politycznym regionu i kraju.
 17. pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
 18. kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych,
 19. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i innymi podmiotami,
 20. propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych,
 21. podnoszenie wiedzy i świadomości o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska na drodze edukacji formalnej i poza formalnej.